Velká cena okresu České Budějovice

Velká cena okresu České Budějovice

O lize

Podmínky soutěže:

 • soutěž pouze pro členy Sdružení hasičů ČMS
 • povinná účast v obvodové soutěži – výsledek se nezapočítává
 • účast na nejméně 6ti soutěžích z vybraných 9 ti
 • soutěží se podle Směrnic hasičských sportovních soutěží se změnami platnými od 1.1.2012 a propozic VC, info na www.oshcb.cz
 • soutěží družstva mužů a žen bez omezení věku
 • družstvo,které se nezúčastní nástupu (5 členů) nebude připuštěno k soutěži, pokud nebude min.5 soutěžících členů na závěrečném nástupu nebude družstvo hodnoceno do VC – zodpovídá hlavní rozhodčí
 • povolen koš s klapkou,koš turbo llO, originál výplet bez zjevných úprav
 • přilba bez úprav skeletu, vnitřku, uchycení guma nebo řemínky nápisy na přilbách nesmí narušovat jejich konstrukci a budit pohoršení, není povolena jakákoliv barevná úprava
 • při nevhodném chování, bude družstvo ze soutěže vyloučeno
 • žádný závodník se nesmí dotknout čáry stříkání čára je nedotknutelná
 • při soutěžích na „sklopky“ se nebude doplňovat voda
 • hadice k přeměření bude určena rozhodčím
 • hadice na základně – musí projít papír mezi zuby půlspojek
 • pokus musí být ukončen do l minuty
 • nádrž bez ostrých hran,vnitřek nádrže musí být bez překážek, může být Přepad z přetl.ventilu
 • startovné na soutěžích VC do výše Kč 200,–, pořadatel zaplatí poplatek Kč 1000,– za časomíru OSH a SDH Mydlovary
 • prostor pro soutěž musí být ohraničen
 • do 5 minut musí být družstvo připraveno ke startu za startovní čarou
 • boty na sálovou kopanou jsou povolené, boty s hřeby jsou zakázané
 • mašina může být nastartovaná před zahájením pokusu na pokyn rozhodčího
 • VC umožňuje dvě základny na jedny terče

HODNOCENÍ

 • součet nejlepších 6 ti umístění z vybraných 9 ti soutěží ( 1 místo 1 bod, 2 místo 2 body … 15 místo 15 bodů)
 • v případě shodnosti bodů rozhodne počet lepších umístění ze 6 ti bodovaných soutěží
 • v případě další shodnosti bodů rozhodne lepší umístění v poslední společné soutěži
 • jestliže družstvo nesplní disciplinu na jednotlivých soutěžích, bude hodnoceno posledním bodovaným místem

Přihlášku do soutěže zařezené do VC OSH České Budějovice je nutné zaslat pořadateli. Uzávěrka 7 dnů před konáním soutěže.Všichni soutěžící musí mít čl.průkaz s fotkou a záznamem o placení čl.příspěvků.Mož­nost kontroly kdykoliv během soutěže. Hostování nahlásit na OSH nejpozději do 20.4.2012.

Vyhodnocení Velké ceny okresu České Budějovice v požárním útoku družstev mužů a žen proběhne 6.10.2012 po skončení poslední soutěže v Českých Budějovicích

Rekordy celé ligy

Nejlepší časy

muži

ženy

Náhodné video